Sayın Veli/Yetkili,
Bu çalışma, Dr. Melike KAVUK KALENDER ile Dr. Çiğdem TOPÇU UZER tarafından, ergenlerin karantina dönemindeki depresyon, anksiyete, iyilik hali ve psikolojik sağlamlık becerileri ile akran zorbalığı deneyimlerini incelemek amacıyla uluslararası bir projenin parçası olarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle çocuğunuzdan çevrimiçi anketimizi doldurmasını istiyoruz. Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır ve çocuğunuzun anketi doldurması yaklaşık onbeş dakika sürecektir. Ankette, çocuğunuzdan kimlik belirleyici hiçbir bilgi istenmemektedir. Elde edilen dijital veriler şifre korumalı bir dosya olarak araştırmacıların bilgisayarında saklanacak, sadece araştırma amacıyla ve etik ilkeler doğrultusunda kullanılacak ve rapor yazım süreci biter bitmez veriler imha edilecektir. Anket, genel olarak rahatsızlık verecek sorular içermemektedir ancak çocuğunuz anketi cevaplarken herhangi bir nedenden ötürü rahatsızlık hissederse cevaplama işini yarıda bırakabilir ve sayfayı kapatabilir.
Çalışmaya yönelik daha fazla bilgi almak için melikekavuk@gmail.com veya cigdemtopcu@gmail.com adreslerine e-posta gönderebilirsiniz.

Çocuğumun bu çalışmaya katılmasına izin veriyorum.© Copyright Global Research Alliance