Bu çalışma, Dr. Melike KAVUK KALENDER ile Dr. Çiğdem TOPÇU UZER tarafından, ergenlerin karantina dönemindeki depresyon, anksiyete, iyilik hali ve psikolojik sağlamlık becerileri ile akran zorbalığı deneyimlerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmektedir.
Bu amacı gerçekleştirebilmek için sizden anketimizi doldurmanızı istiyoruz. Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır ve anketi doldurmanız yaklaşık onbeş dakikanızı alacaktır. Ankette, sizden kimlik belirleyici hiçbir bilgi istenmemektedir. Sorulara samimi cevaplar vermeniz, araştırmada elde edilen sonuçların geçerli ve güvenilir olmasını sağlayacaktır. Soruların doğru ya da yanlış cevapları yoktur, size en uygun şıkkı işaretlemeniz yeterlidir. Vereceğiniz tüm bilgiler saklı tutulacak ve sadece araştırma amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Size uygulanan anket, genel olarak rahatsızlık verecek sorular içermemektedir ancak anketi cevaplarken herhangi bir nedenden ötürü kendinizi rahatsız hissederseniz cevaplama işini yarıda bırakmakta serbestsiniz.
Çalışmaya yönelik daha fazla bilgi almak için melikekavuk@gmail.com veya cigdemtopcu@gmail.com adreslerine e-posta gönderebilirsiniz.
Çalışmaya katıldığınız için şimdiden teşekkür ederiz.
Dr. Melike KAVUK KALENDER
Dr. Çiğdem TOPÇU UZER

Bu çalışmaya tamamen gönüllü olarak katılıyorum ve istediğim zaman yarıda kesip çıkabileceğimi biliyorum. Verdiğim bilgilerin bilimsel amaçlı yayımlarda kullanılmasını kabul ediyorum.

Bu çalışmaya gönüllü olarak katılmak istiyorum.© Copyright Global Research Alliance